Zemin İstanbul’da, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen POP-MACHINA isimli projenin Çalıştay’ı yapıldı.

 

Projenin yerel ortakları  olan,  İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü, İBB AB İlişkileri Müdürlüğü, Koç Üniversitesi ve Planet Turkey  işbirliğinde gerçekleşen çalıştaya paydaşlardan oldukça  yoğun ilgi vardı.

Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı  Dr. Aykut Coşkun moderatörlüğündeki çalışmada proje paydaşlarına  Pop Machina projesinin vizyonu olan Sosyal Uyuşma, Üretim ,Sürdürülebilirlik, Kentsel Dönüşüm başlıklarından bahsedilerek bu yönde çıktılar üretmeleri sağlandı.

Özellikle üretici topluluklarından ,maker atölyelerinden ve çevre konusunda çalışan sivil toplum örgütleri, üniversiteler, İstanbul Sanayi Odası ,BTM gibi kurum ve kuruluşların katılım sağladığı çalıştayda proje kapsamında odak çalışmalar gerçekleştirilirken paydaşlardan alınan geri bildirimler ile projenin yürütülmesine yönelik yol haritaları çıkarılmıştır.