Zemin İstanbul- Ulaşımda Kullanıcı Odaklı Yenilikler Çağrısı

                                                                                                                                                                                              10.05.2019

İstanbul Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenen Zemin İstanbul Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiştir. 3 ana merkezden (Kuluçka Merkezi, Deneyim Merkezi ve Eğitim Etkinlik Merkezi  + Animasyon Stüdyosu) oluşan Zemin İstanbul’un;  yenilikçiliğin, girişimciliğin ve vatandaşla etkileşimin zemini ve ortamı haline gelmesi hedeflenmektedir.

Özellikle Kuluçka Merkezi bünyesinde girişimcilere mentor desteği, hızlandırma eğitimi,
ofis desteği ve patent desteği sağlayan Zemin İstanbul, yerli milli ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. İlk çağrıya 2018 Nisan ayında çıkılmış olup şehir bilimi üzerine odaklanılmıştır. Bu çerçevede 678 başvuru sağlanmış olup 20 adet girişimci Zemin İstanbul’a seçilmiştir.

İBB Ulaşım birimleri ile 25.02.2019 tarihinde düzenlenen çalıştayda ikinci çağrı olarak
“Ulaşımda Kullanıcı Odaklı Yenilikler” konusu belirlenmiştir. İlgili hızlandırma programı çağrısına 03.08.2019 tarihinde çıkılmış olup genel anlamda ulaşım alanına odaklanılmıştır. Halihazırda çağrı başvuruları devam etmekte olup ilgili çağrı başvuruları 30.05.2019tarihine kadar devam edecektir. İlgili çağrıya prototipini çıkarmış, iş modeli ve ürünü hazır, ürün satışına başlamış, KOBİ ve girişimciler başvurabilmektedir.

“İstanbul’un yeni nesil ulaşımını beraber tasarlayalım” mottosu ile yeni dönemde ulaşım alanına odaklanan Zemin İstanbul yeni girişimcilerini aramaktadır.

Başvuru için tıklayın

Kaynak:https://ab-ilan.com/zemin-istanbul-ulasimda-kullanici-odakli-yenilikler-cagrisi/