Yürü Keşfet

AMAÇ: Yaşam kalitesini yükseltmek için kentsel hizmetlerde yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalar gerçekleştirerek kentin marka değerinin arttırılması, tarihsel ve kültürel değerlerimize sahip çıkma, genç nesilleri bilinçlendirme, tarihi ve kültürel alanlarımızı korumaya yönelik sosyal bilinç düzeyinin arttırılmasını sağlamaktır.

HEDEFLER: Tarihi ve kültürel varlıkları belirli ve sistematik ve kronolojiyle gezmesinin sağlanması, tarihi ve kültürel varlıklar hakkında doğru ve kapsamlı bilgi edinmesinin sağlanması, doğruluğu yüksek mekânsal veriler ve mikrolokasyonlar vericileri ile mobil olarak yönlendirilmesi, mekânsal ve bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlardan faydalanarak farkındalıklarının arttırılması, gezi planı yapmalarına, paylaşmalarına, kullanmalarına imkan verilmesi, sosyal medya paylaşımları ile kentin tanıtımına katkı sağlanması, görsel açıdan zengin, panoramik, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve hava fotoğraflarıyla gezi rotaları konusunda önceden fikir edinmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2015

PROJE SÜRESİ: 12 Ay