Yönetişim İstanbul: BİNAP (Bölgesel İletişim Noktaları Analizi)

AMAÇ: İstanbul’un Halkla İlişkiler alanında küresel rekabet edilebilirliğine katkıda bulunacak, bölgesel ihtiyaçlarına göre iyileştirmelere kaynaklık edecek, araştırma ve planlama çalışmaları yapmaktır.

HEDEFLER: İstanbul’un yerel iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesine kaynak sağlamak, halkla ilişkiler hizmetlerinin düzeyini yükseltmek, verimini artırmak, daha nitelikli planlama sağlamak, halkla ilişkiler hizmetleri açısından İstanbul’u küresel rekabet edilebilir düzeye yükseltmek, proje ile vatandaşın İletişim Noktası’ndan hızlı, nitelikli ve yüz yüze iletişim ile maksimum düzeyde hizmet alabilmesine katkıda bulunmak, İletişim Noktaları’nın hizmet alanlarının bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde geliştirilebilmesi için entegrasyon, inovasyon, iş birlikleri vb. çalışmaları belirlemek hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2015

PROJE SÜRESİ: 3 Ay