Yerel Yönetimlerde Kurumsal Risk Yönetim Modelinin Oluşturulması

AMAÇ: Yerel yönetimlerin sunmuş olduğu hizmetlerde kalite, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla yayınlanan “Kamu İç Kontrol Standartlarının” sağlanmasına yönelik gerekli altyapının kurulması ve yerel yönetimler için yüksek katma değer üreten model önerisidir.

HEDEFLER: Yerel yönetimlere özgü kurumsal risk yönetim modelinin, yönteminin ve teknolojik altyapısının kurulması ve İBB’ de uygulanarak kurumun risk kabiliyet ve kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Strateji Geliştirme Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay