Yenilenebilir Enerji Üretiminde Yenilikçi Proseslerin Geliştirilmesi

AMAÇ: İstanbul’un teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetlerle küresel ekonomide söz sahibi olabilmesine katkı sağlamaktır.

HEDEFLER: Teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek yerli ürünler üretilmesi, bu ürünlerin çevre sektöründe hizmet veren bir kamu kurumu tarafından ar-ge ve yenilik çalışmalarında kullanması sonucunda katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İSKİ

BAŞLAMA TARİHİ: 2018

PROJE SÜRESİ: 12 Ay