Water Europe WE’ Ağına Üyelik Desteği Başvurusu

AMAÇ: Su hizmeti sağlayıcılarının, su kullanıcılarının ve teknoloji sağlayıcılarının performansını sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde geliştirmek ve su ile ilgili küresel sorunların çözümüne katkıda bulunmak için koordinasyonu ve işbirliğini arttırmaktır.

HEDEFLER: Çapraz endüstri sektörlerinde işbirlikçi girişimleri teşvik etmek için buradayız; su ile ilgili RTD (projeler) ve inovasyon için elverişli bir ortam yaratın ve proaktif olarak su sektörünün önemini artırın.

PAYDAŞ : Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı

BAŞLAMA TARİHİ: 2022

PROJE SÜRESİ: 12 Ay