İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu “Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan İstanbul’un eşsiz mirasına sahip çıkarak, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya şehri yapan öncü ve önder belediye.” olarak tanımlanmıştır.

Bu vizyon doğrultusunda Avrupa Birliği ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Müdürlüğü’nün vizyonu “yerel yönetimler alanında, Avrupa Birliği (AB) ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) konusunda ülke çapında referans kabul edilebilecek proje ve uygulamalar ortaya koymaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin misyonu ise “Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya şehri haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.” olarak tanımlanmıştır.

Misyonumuz ise AB konusunda kurumsal kapasitenin arttırılmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, AB mali kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılmasını sağlamak; İFM Projesi kapsamında İBB sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibini yapmaktır.