Vizyon&Misyon

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Misyonumuz

Avrupa Birliği kurumları, üye ülkeler ve Avrupa ölçekli uluslararası kuruluşların yanı sıra proje odaklı faaliyet gösteren ulusal kurumlarla sürdürülebilir işbirlikleri geliştirerek İBB ‘nin uluslararası ve ulusal fonlardan azami ölçüde yararlanmasını sağlamak.

Vizyonumuz

İBB adına Avrupa Birliği (AB) fonlarının koordinasyonu, AB politikalarının takibi ve ülkemizin Birliğe tam üyelik hedefi doğrultusunda bu politikaların yerel düzeyde uyarlanmasından sorumlu temel birim olmak.