Vital Projesi

AMAÇ: Projenin sağlayacağı sanal katman üzerinde, Akıllı Trafik Yönetim Sistemi senaryoları geliştirerek, trafiğin oluşturduğu etkileri optimize etmektir.

HEDEFLER: Farklı platformlarda çalışan sensör verilerini, projede sunulacak sanal bir katman aracılığıyla toplayarak, yönetilebilir bir platformdan erişilebilir hale getirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Trafik Müdürlüğü , İrlanda Ulusal Üniversitesi, ATOS (İsp), Camden Town Unlimited (İng), IMAGES & Co Ltd (İng), Txt E-Solutions Spa (İta), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Fra), SINGULARLOGIC (Yun), Athens Information Technology (Yun), Santer Reply (İta) ve  İTÜ

BAŞLAMA TARİHİ: 2013

PROJE SÜRESİ: 36 Ay

PROJE DETAYLARI:https://uym.ibb.gov.tr/kurumsal/haberler-ve-duyurular/vital-avrupa-birligi-projesi-final-degerlendirme-toplantisi