Vabpro Projesi

AMAÇ: Yerel düzeyde ilgili paydaşların AB konusundaki bilgi düzeyini, AB kaynaklarını kullanma kapasitesini arttırmaktır.

HEDEFLER: 20 pilot ildeki İl AB Daimi Temas Noktaları, Valilik AB Birimleri, Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının kapasitelerinin artırılması ve bu konuda strateji üretilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : AB ve İFM Müdürlüğü, AB Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Hizmet Birliği, İçişleri Bakanlığı, WYG Türkiye ve 20 pilot ilde bulunan valilikler

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 24 Ay