Urban Air Traffic Management DEMOnstration

AMAÇ: Bu proje çerçevesinde bir hava mobilite yönetim merkezi kurulması amaçlanmaktadır.

HEDEFLER: İlgili proje uygulaması aracılığıyla acil durumlarda örneğin; hastaneler arası kan, organ gibi nakil aciliyeti olan önemli maddelerin dronelar aracılığıyla sevkinin sağlanması hedeflenmektedir.

PAYDAŞ : İSBAK

BAŞLAMA TARİHİ: 2022

PROJE SÜRESİ: 12Ay