Üniversiteler İçin Trafik Kontrol Merkezi

AMAÇ: Ar-Ge ve yenilikçi BTI çalışmalarını destekleyecek, kamu ve üniversiteler arasında işbirliklerinin oluşturulması; disiplinler arası yaklaşımların desteklenmesi ve mevcut sistemlerin işlevselliğini artıracak, bilgi toplumuna geçişi sağlayacak ve bölgenin küresel rekabet edebilirliğini artıracak imkanları sağlamak için gerekli altyapının hazırlanması hedeflenmiştir.

HEDEFLER: IBB tarafından seçilen pilot üniversiteler ile bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmek, mevcut sistemlerin işlevselliği artırılarak sektörel rekabetçilik ve yenilik üretme kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak, bilgi ve teknoloji paylaşımı neticesinde üniversitelerde verilen eğitim hizmetinin ve İstanbul halkına sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik teknolojik altyapının kullanımına imkan sağlamak, ulaşım yoğunluğunun dengelenmesine ve kentteki mevcut ulaşım altyapısının verimli kullanımına imkan sağlamak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Trafik Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Boğaziçi üniversitesi

BAŞLAMA TARİHİ: 2013

PROJE SÜRESİ: 9 Ay