Uluslararası Öğrenciler İçin İstanbul Rehberlik ve Danışma Merkezi

AMAÇ: İstanbul’un  uluslararası öğrenciler için entelektüel ve mesleki bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Uluslararası öğrencilerin yönlendirilme ihtiyacı giderilmesi, uluslararası öğrenciler ile ulusal öğrenciler arasında diyalog ve kültürel etkileşim ortamının oluşturulması, uluslararası öğrencilerle ulusal öğrenciler arasındaki iletişim eksikliğinin azaltılması, uluslararası öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımının sağlanması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Dış İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İBB Gençlik Meclisi, T.C. İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü ve buna bağlı İstanbul Yabancı Öğrenciler Meclisi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Erasmus Student Network (ESN), Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenciler Derneği

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay