Ulusal ve Uluslararası Kaynaklara Yönelik Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    27.07.2020

AB İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 7 tematik alana (sosyal belediyecilik, sağlık, çevre ve enerji, kentleşme ve afet yönetimi, ulaşım, kültür ve turizm) göre daire başkanlıklarından ilgili personellerin katıldığı, uluslararası ve ulusal kaynaklara yönelik stratejilerin ve proje önerilerinin konu edildiği çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonunda bir rapor hazırlanmıştır.

Söz konusu raporda; çalıştay temasını oluşturan yedi farklı alandaki proje süreçleri, projelere sunulan kaynaklar ve proje başvurularında yaşanan sorunlar ile bu sorunların çözümüne yönelik kolektif bir katkı ve bakış açısı oluşturulmuştur. Oluşan bu katkı ve bakış açısının önümüzdeki dönemde açılacak hibe çağrılarında göz önünde tutulmasına ve değerlendirilmesine karar verilmiştir.