Ufuk2020 Çağrılarında Avrupa Komisyonu’ndan 13 Farklı Projede 14 Türk Kuruluşuna 3,5 Milyon Avro Hibe

                                                                                                                                                                                              20.07.2020

Ufuk 2020 Programı,  Değişen Dünyada Avrupa; Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar Başlığı altında yer alan DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020_RIA (Governance for the Future) çağrı kapsamında başvuru yaptığımız GLASS projesi AB Komisyonundan başarıyla geçerek kabul görmüştür. 

Bu proje kapsamında İBB 150.625 € hibe kazanmıştır.

TAGES ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortak olarak yer aldığı GLASS projesi, vatandaşları, işletmeleri ve Avrupa hükümetlerini bir araya getiren bir ‘Avrupa Ortak Hizmetler Web’ sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. Lüksemburg tarafından koordine edilecek projede toplamda 8 farklı ülkeden 12 ortak bulunmaktadır.

Tübitak Web Sitesinde haber olarakta yer almıştır.

Kaynak:https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-cagrilarinda-avrupa-komisyonundan-13-farkli-projede-14-turk-kurulusuna-35-milyon