Ufuk 2020 Programı

Ufuk2020 Programı’nın desteklediği CIVITAS SUMPs-Up (European Programme for Accelerating the Take up of Sustainable Urban Mobility Plans) projesi tarafından, şehir içi ulaşım planlamasından sorumlu otoritelere, bilgi ve kapasite geliştirme destekleri verilmektedir. Sürdürülebilir Şehir İçi Ulaşım Planlaması’na (SUMP) hazırlık sürecinde karşılaşılan güçlüklerin aşılmasına ve söz konusu çerçevedeki planların hazırlanmasına yönelik bu destekler bağlamında SUMPs-Up Sürdürülebilir Şehir İçi Ulaşım Planlaması 3. Uygulama Çağrısı’na İBB AB İlişkileri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başvuruda bulunan Ulaşım Planlama Müdürlüğü  programa katılmaya hak kazanmıştır.

Çağrı kapsamında, 20-25 arası planlama otoritesi seçildi ve Mayıs-Kasım 2019 tarihleri arasında SLP 5 (SUMP uygulamasına, finansına, tedarikine yönelik araç ve hizmetler) konularıyla ilgili eğitim ve bilgi paylaşımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çağrıya öncelikle ulaşım planlaması konusunda tecrübeli şehir ve bölge otoriteleri, yerel yönetim birlikleri başvururken bununla birlikte  birlikte SUMP sürecine yeni başlayan paydaşlar da başvuruda bulundu. Ufuk2020 Programı Ulaşım Alanı çağrılarında yer almak isteyen şehirlerin, yerel yönetimlerin Sürdürülebilir Şehir İçi Ulaşım Planlarına (SUMP) sahip olmasının faydalı olduğu değerlendiriliyor.