Türkiye’nin Renkleri – İstanbul’un Kimlikleri

AMAÇ: Farklı kültürlerden gençleri bir araya getirerek, katılımcıların farklı kültürleri tanımaları, farklılıklara saygı duymaları, hoşgörülü ve toleranslı bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlanmaktadır.

HEDEFLER: İstanbullular arasında hemşehrilik duygularının geliştirilmesi, İstanbulluluk kimliği konusunda farkındalık oluşturulması, sosyal içerme ve dayanışmanın güçlendirilmesi, kültürlerarası diyalog, farklı inanç ve kültürlere/farklılıklara saygı, kuşaklararası diyalog kurulması, fotoğrafçılık eğitimi verilerek gençlerin sertifikalandırılması ve istihdam yolunun açılması, sosyoekonomik statüsü (ses) düşük gençler seçilerek fotoğrafçılık mesleğine yönlendirilmesi, farklı konseptte bir sergi düzenleyerek İstanbul’un kültür hayatına katkıda bulunmak, gençlerin sosyal sorumluluk bilinci ve davranışı geliştirmeleri, İstanbulluluk bilinci ve kentsel aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ile kente karşı sorumlu bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Eurodesk Temas Noktası, İstanbul Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Genç birikim Derneği, Sorgun Derneği

BAŞLAMA TARİHİ: 2018

PROJE SÜRESİ: 24 Ay