Topraktan Fileye Gıda İzleme Modeli

Genel Amaçlar: İstanbul’da tarımsal üretim yapan çiftçilerin, 2020 yılında faaliyete geçerek üretici ve tüketiciyi aracısız buluşturan ve 150 çiftçinin katılım ile sürdürülen üretici pazarı modelinde, izlenebilir ve güvenilir gıda sistemini dijital dönüşüm ile gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Şehrimizde çiftçilik faaliyetlerinin bilimsel verilere uygun şekilde yürütülmesi ve kent sakinlerinin sürece katılımını sağlayacak bir dijitalleşme süreci akıllı şehir uygulamalarına da katkı sunma potansiyeli ortaya koymaktadır. Gıda izleme sisteminin dijitalleşme ile modernize edilmesi ülkemiz için model çalışma niteliğinde yer almaktadır.

Paydaş: İstanbul Üniversitesi

Proje Başlangıcı: 2022

Proje Süresi: 18 ay.