Therapeuticİstanbul

AMAÇ: Sağlık turizmde sunulan hizmetlerin çeşit ve kalitesinin artırılması ve sağlık turizminin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

HEDEFLER: Sağlık meslek lisesi son sınıf öğrencilerin arasından seçilen hemşire/hemşir adayının özel hazırlanmış sağlık turizmi eğitimini alarak istihdam edilmesi ve farkındalıklarının artırılması ve İstanbul’a ister turist olarak ister tıbbi hizmet için gelen turist sayısının artırılması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Hayatboyu Öğrenme Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2015

PROJE SÜRESİ: 12 Ay