Tarihçe

Projeler aracılığı ile AB’deki iyi uygulamaların ve AB müktesebatının yerel yönetimlere uyarlanması konusunda çalışmalar yapmak, AB fonlarından yararlanma prosedürünün uygulanması suretiyle, AB uyum sürecinde idari kapasiteyi arttırmak, amacıyla 2005 yılında kurulmuştur.