Talents4Bakery Fırıncılıkta Çıraklığı ve Eğitimi Teşvik Etmek İçin Avrupa’da En İyi Uygulamaların Değişimi

AMAÇ: Erasmus+ KA2 “Fırıncılıkta Çıraklığı ve Eğitimi Teşvik Etmek İçin Avrupa’da En İyi Uygulamaların Değişimi” adlı proje ile AB ülkelerinden fırıncılık eğitimi veren ortaklarla toplantılar düzenleyerek gençlerin fırıncılık sektöründe yetiştirilmeleri için teşvik edilmeleri ve bu sebeple ortak kurumlar arasında iyi uygulamaların, deneyimlerin ve müfredatların paylaşılması, aktarılması ve uygulanması amaçlanmaktadır.

HEDEFLER: 

  • Fırıncılık sektöründe çıraklığı teşvik etmek,
  • Fırıncılık sektöründe kalifiye personel eksikliğine yönelik önlemler almak,
  • Projeye dahil olan ülkelerde fırıncılık sektörünün ne durumda olduğunu, masa başı araştırmaları yaparak sektörün işverenleri, çalışanları ve çırakları nasıl desteklediğini belirlemek.
  • Kurumlar arasında fırıncılık sektörüne ve eğitimlerine yönelik iyi uygulamaları tespit etmek ve ortak kurumlarla paylaşmak,

PAYDAŞ: İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü, Enstitü İstanbul İSMEK

BAŞLAMA TARİHİ: 2019

PROJE SÜRESİ: 33 Ay