Süs Bitkileri Üretimi Kapasite Geliştirme ve Deneme Amaçlı Araştırma Merkezi Kurulması

AMAÇ: İçerisinde; Sera, Toprak-Bitki Verimlilik Laboratuvarı ve Bitki Koruma Laboratuvarı bulunduran AR-GE binasının kurulmasıdır.

HEDEFLER: Çalışma kapsamında yapılacak teknoloji tabanlı araştırmalar ile toprak karakteri, kullanılan su kalitesi/niteliği, bitki hastalıkları, bitkilerin fizyolojik ihtiyaçlarının tespiti, bitki koruma metotlarının tespiti gibi özellikleri ile daha kaliteli yetiştirme ortamı (toprak) hazırlanması, daha iyi standartlarda bitkisel üretim yapılması konularında mevcut teknik personel ve bitki üreticilerinin bilinçlendirilerek çalışmaların belirli standartlarda ve profesyonel olarak yapılmasını sağlamak, yapılan Ar-Ge çalışmaları ile adaptasyonu yüksek ve verimli ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması ve mevcut ürünlerin muhafaza edilmesi, tüm çalışmaların ülke geneli üreticiler ve bitki tedarikçileri arasında yaygınlaştırılarak sektörde belirli üretim standartlarına ulaşılması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ :   İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.

BAŞLAMA TARİHİ: 2011

PROJE SÜRESİ: 12 Ay