Sürdürülebilir Toplu Taşıma İçin Kara Kutu Geliştirilerek Sürüş Güvenliği ve Yakıt Tasarrufu Sağlanması

AMAÇ: Proje ile Türkiye’de ilk defa dünyada ise trend eğimine girmekte olan, farklı sektörlerde uygulamaları bulunan ‘kara kutu teknolojisini toplu ulaşımda hayata geçirerek verilen hizmetin kalitesini artırmaktır.

HEDEFLER: İstanbul’daki lastik tekerlekli toplu tasıma araçlarının teknik altyapılarının kullanarak, aracın haberleşme ağından verilerin toplanarak, kaza önleme ve kaza sonrası kök neden araştırmalarının yapılması, ayrıca aracın verimli kullanım yönteminin oluşturulması, oluşturulan bu yönteme göre şoförlerin eğitilerek yakıt tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Teknoloji Geliştirme Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2015

PROJE SÜRESİ: 12 Ay