Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı Toplantısı Gerçekleştirildi (18.06.2021)