Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı Toplantısı Gerçekleştirildi.

27.05.2021

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey) kapsamında teklif çağrısına çıkılmıştır. Çağrı kapsamında seçilen iki belediyeye “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı”nın (SECAP) geliştirilmesi konusunda destek verilecektir. Türkiye ayağı, Litvanya Merkezi Proje Yönetimi Ajansı (Central Project Management Agency – CPMA) tarafından yürütecek olan proje, en genel şekliyle Batı Balkanlar ve Türkiye’de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda proje, Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne taraf olan şehirleri enerji ve iklim hedefleri kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda destekleyecektir. Bu bağlamda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı toplantısı gerçekleştirilmiştir.