Sumpa Med Projesi

AMAÇ: Ulaşım alanındaki sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Avrupa’nın ve Türkiye’nin çevre dostu şehir ulaşımı alanındaki tecrübelerinin Suriye ve Ürdün’e aktarılması ve bu konuda destek verilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Ulaşım Daire Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Halep Büyükşehir Belediyesi  (Suriye), Amman Kentsel Gelişim Enstitüsü (Ürdün), İrbid Büyükşehir Belediyesi (Ürdün), Stuttgart Büyükşehir Belediyesi (Almanya), Paris Büyükşehir Belediyesi (Fransa) ve 5 iştirakçi

BAŞLAMA TARİHİ: 2009

PROJE SÜRESİ: 36 Ay