Su Yönetiminde Kayıp/Kaçakların Düşürülmesi Pilot Uygulaması

AMAÇ: İstanbul’da su yönetimi sektöründe yenilikçi uygulamaların, bilgi ve teknolojiye dayalı yeni yönetim süreçlerinin geliştirilmesi yoluyla kaynak ve işletme verimliliği gibi yüksek katma değer yaratan hizmetlere odaklanarak, verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Eyüp ilçesi Göktürk ve Kemerburgaz Mahallelerinde su kayıp/kaçaklarını azaltmak, su kayıp/kaçaklarının azaltılmasına yönelik geliştirilecek yöntemlerle, su yönetiminde kaynak ve işletme verimliliğini arttırmak, su kayıp/kaçaklarının neden olduğu kaynak kayıplarının azaltılması yoluyla ekonomik kayıpları önlemek, İSKİ’nin rekabetçilik ve yenilik üretme kapasitesini geliştirmek, su dağıtımı hizmet sektöründe bilgi ve teknolojinin etkin bir araç olarak kullanımını yaygınlaştırmak üzere kurumsal kapasiteyi geliştirilmek hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İSKİ Genel Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 11 Ay