Su Kaçağı Ve Kontrol Temelli Enerji Yönetim Sistemi

AMAÇ: Enerji kayıplarına sebep olan etkenleri kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

HEDEFLER: Projede her yönden esnek, erişilebilir ve her türde şebekenin tüketim ve kaçak senaryosunun yapılabileceği büyük ölçekli deney sistemiyle nasıl yönetileceği üzerine çalışmak, su-enerji yönetim süreci ve yeni uygulamalarla kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, yenilik üretme kapasitesi güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İSKİ -Ticaret İşleri Daire Başkanlığı

BAŞLAMA TARİHİ: 2014

PROJE SÜRESİ: 12 Ay