Sporla Bağlan Hayata

AMAÇ: Davranış bağımlılıklarıyla mücadele kapsamında teknolojinin (İnternet Bağımlılığı, Online Porno Bağımlılığı, Online Oyun Bağımlılığı, Online Alışveriş Bağımlılığı, Online Sohbet Bağımlılığı,  Cep Telefonu Bağımlılığı, Televizyon Bağımlılığı, Bilgisayar Oyunları Bağımlılığı) çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi/önlenmesi ve sosyal bütünleşmenin sağlanmasıdır.

HEDEFLER: Ebeveynlerine teknolojinin olumsuzlukları anlatılarak farkındalık oluşturulması, günlük hareketlerini önemli ölçüde sınırlandıran ve obez olmalarına neden olan günümüz teknolojisindeki gelişimlerin etkilerinin spor (egzersiz programları) aracılığı ile yok edilmesi, spor ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi ve yetenekli gençlerin seçilerek sporu meslek olarak yapmaları için spor kulüplerine yönlendirilmesi, sanal ortamda kurdukları arkadaşlıkların yerine gerçek hayatta sosyal iletişim kurmalarına fırsat verilmesi, fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerinin sağlıklı olmasının sağlanması, sanata (ritim) ilgisi olan ve müzik kulağı olanlarının yeteneklerini keşfedilmesi ve sonrasında profesyonel müzik eğitimi veren kurumlara yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı, Yeşilay Cemiyeti

BAŞLAMA TARİHİ: 2015

PROJE SÜRESİ: 12 Ay