Sosyal Sorumluluk Projesi Çalışmaları

YEŞİLAY & DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ile birlikte Teknoloji Bağımlılığı Kongresi düzenlenmesi çalışmalarının ön hazırlıkları devam etmektedir.