Son Dakika: Dünyanın en büyük araştırma ve yenilik programı Horizon 2020 Türkiye araştırma camiasının tam erişimine açılmıştır

safe_image

2007-2013 yılları arasında Türkiye’den 1.097 kuruluş toplam portföy büyüklüğü 2,8 Milyar Avro olan 1.012 projede yer aldı.

2014 yılında ise imzalanan bir anlaşma ile ülkemiz, Avrupa Birliği’nin yedi yıllık yeni araştırma ve yenilik çerçeve programı “Horizon 2020 (H2020)”ye tam erişim hakkına sahip oldu.

2014-2020 yılları arasında ne kadarlık bir bütçeden yararlanabiliriz?

2020 yılına kadar yaklaşık 80 milyar avroluk bir bütçenin tüm Avrupa’dan gelecek gerek konsorsiyumlu (çok ortaklı) gerekse bireysel (tek araştırmacı/kurum odaklı) projelere dağıtılması öngörülüyor. Projeler bilimsel mükemmeliyet, etki ve uygulama kriterleri açısından değerlerlendirilikten sonra finansal olarak desteklenecektir.

Kimler yararlanabilir?

 • Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri
 • Bireysel Araştırmacılar, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
 • Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar

H2020’de hangi tür projelerim için finansal destek alabilirim?

 1. Toplumsal Sorunlara Çözümler: Toplumu ve vatandaşları etkileyen genellikle çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar (çevre, enerji, gıda, sağlık, güvenlik, sosyal bilimler ve ulaşım)
 2. Endüstriyel Liderlik/Ortaklık:  Avrupa endüstrisinin teknolojik gelişim seviyesini bir adım daha ileriye götürecek konularda çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar (nanoteknoloji, ileri malzemeler, ileri imalat, üretim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, uzay, KOBİ’lerde yenilik ve risk finansmanına erişim)
 3. Bilimsel Mükemmeliyet: Dünya standartlarında bilim yapılmasına olanak sağlayacak, yetenekli araştırmacıların kariyerlerini geliştirecek, onları Avrupa’da kalmaya cezbedecek, bunun için uygun koşulları sağlayacak ve ayrıca en iyi araştırma altyapılarının geliştirilmesine destek verecek olan programlar (Avrupa Araştırma Konseyi, Marie Skladowska Curie, Araştırma Altyapıları, Yeni ve Gelişen Teknolojiler)

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında hangi destek ve ödüllerden nasıl faydalanabilirim?

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında H2020 programına katılımı ve projelerin kabul oranını artırmak amacıyla;

 1. H2020 Kapsamında düzenlenen proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantılarına katılmak için seyahat desteği,
 2. ERC Projeleri, Marie Skladowska-Curie Programları proje önerilerinizin başarı şansını yükseltmek için uzman kişi ve kuruluşlardan ön değerlendirme hizmeti alma desteği,
 3. Ortaklı projelere koordinatör olmanız için seyahat desteği, organizasyon desteği, proje yazma-sunma eğitimi, proje yazdırma ve proje ön değerlendirme hizmeti alımı gibi destekleri içeren koordinatör olma destek paketi,
 4. H2020 kapsamında sunduğunuz, eşik üstü puan alan ancak desteklenmeyen projeleriniz için eşik üstü ödülü,
 5. H2020 kapsamında ortak, koordinatör veya baş araştırmacı olarak sunduğunuz ve desteklenen projeleriniz için proje tipine ve bütçesine bağlı olarak hesaplanan başarı ödülü

Daha fazla bilgi aşağıdaki linkleri tıklayınız…

TÜBİTAK H2020 web sitesi

Avrupa Komisyonu H2020 web sitesi