Smart Spaces Projesi

AMAÇ :  Kamu binalarında enerji verimliliğini ve enerji tasarrufunu sağlamak, Konfor şartlarından ödün vermeden enerjiyi verimli kullanmak, Kamu binalarında enerji tüketimlerinin ve enerji kayıplarının azaltılmasına yönelik pilot uygulamalar gerçekleştirmektir.

HEDEFLER: Spor A.Ş.’nin merkez binasını da kapsayan Fatih Spor Kompleksi’nin bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) kullanılarak enerji verimliliği ve enerji tasarrufu bakımından geliştirilmesidir.

PAYDAŞ :  SPOR A.Ş. (Ortak), Emprica (Almanya), MEB (Sırbistan), BeoElek (Sırbistan), Belit (Sırbistan), Birmingham (İngiltere), Bristol (İngiltere), SystemsLink (İngiltere), Hagen (Almanya), Envi (Almanya), Leicester (İngiltere), DMU (İngiltere), Lleida (İspanya), CIMNE (İspanya), Gasso (İspanya), Milan (İtalya), IBM (İtalya), CISCO (Hollanda), BT (İtalya), Moulins (Fransa), MH (Fransa), EDFOS (Fransa), RPP (Fransa), Lyonnaise (Fransa), ALEM (İspanya), Venlo (Hollanda)

BAŞLAMA TARİHİ:  2012

PROJE SÜRESİ: 36 Ay

WEB SİTESİ:   http://www.smartspaces.eu