Sihirli Eller Projesi

AMAÇ: Farklı gençlik gruplarının kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunmak, dezavantajlı gençlerin Avrupa’da toplumsal uyumunu, dayanışma ve hoşgörü duygularını geliştirmektir.

HEDEFLER: Zihinsel engelli gençlerin topluma dâhil edilmesinin sağlanması, İki Avrupa ülkesinin kültürel etkinliklerde buluşturulması ile Avrupa’da kültürler arası diyaloğun güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İBB Engelliler Müdürlüğü, Kleurrijke Dans Vakfı (Hollanda), Çağlayan Zihinsel Özürlüler Gösteri Sanatları Topluluğu

BAŞLAMA TARİHİ: 2008

PROJE SÜRESİ: 7 Ay