Sera Gazı Emisyon Envanteri Kapsamının Belirlenmesi

AMAÇ: Çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik Sera gazı salınımına neden olan kaynakların ve faaliyetlerin belirlenmesi ile mevcut durumun ortaya konulması, etkin sonuçlara ulaşabilecek bir İklim Eylem Planı’nın tanımlanmasına altlık oluşturmaktır.

HEDEFLER: Sera gazı salınımına neden olan kaynakların belirlenmesi, sayısallaştırılması, toplam salınımların ve azaltım hedeflerinin en etkin şekilde oluşturulması için gerekli olan çalışmanın kapsam ve çerçevesinin belirlenmesi, çalışmayı oluşturacak bileşenlerin tespit edilmesi ve çalışma ihtiyaçlarını belirleyecek araştırma ve fizibilite çalışmasının yapılması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Çevre Koruma Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 3 Ay