Sensafe Projesi

AMAÇ: Üzerinde bulunan araçtan kaynaklı basınçtan aracın varlığını saptayabilen, içerisine yerleştirilmiş elektronik düzenek sayesinde ışık ya da ses sinyali veren algılayıcı prefabrike döşeme elemanlarını geliştirmektir.

HEDEFLER: Çeşitli uygulama alanları için yenilikçi algılayıcı prefabrik elemanların geliştirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İSTON A.Ş.,  Lurederra (İspanya), Alonso  Hernandez & Asociados Arquitectos S.L-Kobi, IED Electronics S.L (İspanya)

BAŞLAMA TARİHİ: 2013

PROJE SÜRESİ: 24 Ay