Sayısal Telsiz İle Afetlerde Kesintisiz Haberleşme, Ekip Yönetimi Ve Şiddet Haritası Üretimi

AMAÇ: Projede afet durumlarında kesintisiz kullanılabilecek bir sistem ve teknoloji olan sayısal telsiz teknolojisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

HEDEFLER: Hızlı ve doğru müdahale sonucunda can ve mal kayıpları azalması, sahadan alınan geri dönüşlerle ulaşım altyapısının hasar durumunun haritalanarak afet ve acil durum planı yapan sistemlere destek sağlanması, haberleşme anlamında kablolu sistemler ve GSM sistemlerine bağımlılık ortadan kalkması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2014

PROJE SÜRESİ: 12 Ay