Sanat Herkes İçindir Projesi

AMAÇ: Engelli geçlerin sanatın dilini ve anlatım gücünü kullanarak, kendileri gibi engelli gençlere ve toplumun geneline pozitif mesajlar vermesini sağlamaktır.

HEDEFLER: Engelli bireylere farklı sanat dallarında eğitim vererek ve sonrasında da yapılacak sahne çalışmalarında başarabildiklerini topluma gösterilerek, önyargıların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İBB Engelliler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 10 Ay