Sağlık Turizmi Başkenti İstanbul

AMAÇ: İstanbul’un sağlık turizmi potansiyelini arttıracak, sağlık sektörünün bütün öğelerini tarafsız bir çatı altında toplayacak bir platform oluşturarak İstanbul’un, sağlık turizminde en önemli bölgesel cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlamaktır.

HEDEFLER: İstanbul’un, ‘Sağlık Turizmi Başkenti’ olarak tanınırlığını sağlanarak, İstanbul’un sağlık turizminde bölgesel cazibe merkezi haline getirilmesine, sağlık turizminin Türkiye’deki bütün aktörlerini ‘nötr/tarafsız’ bir çatı altında toplayarak, İstanbul’da tedavi görmek isteyen yurtdışından gelen hasta ve hasta yakınlarının muhatap olacağı resmi bir platform oluşturulmasına, İstanbul’da sağlık turizminin etkinliğini arttırmak için işbirliği ve protokollerin yapılmasına, İstanbul’daki yüksek standartlı tedavi ve turizm imkânlarında kentin sahip olduğu avantaj ve üstünlük unsurlarının tek elden koordinasyonunun sağlanmasına destek olmak, İstanbul’un sağlık turizminde rekabetçi pozisyonunu arttırarak, marka şehir olma yolunda İstanbul’a destek sağlamak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Vakfı, İl Özel İdaresi, Sağlık A.Ş., THY, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay