Roadmaps for Energy (R4E)

AMAÇ: Intelligent Traffic Management (Akıllı Trafik Yönetimi) ve Public Transport (Otobüs ve raylı sistemler) alanlarında enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik 2050 hedefleri belirlenmesini ve yol haritalarının oluşturulmasını sağlamaktır.

HEDEFLER: Kamu otoriteleri yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve enerji tüketiminin düşürülmesinde kilit bir role sahiptirler. Kamu otoriteleri binalar ve toplum ulaşım gibi yüksek enerji depolama potansiyeli olan alanlara odaklanmaları için teşvik edilmelidir. Bu kapsamda kurumların kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İstanbul Büyükşehir Belediyesi (AB İlişkileri Müd. + Trafik Müd.+İETT+Ulaşım A.Ş.+ Raylı Sistemler Daire Bşk.), Eindhoven, Forli Belediyesi (İtalya), Newcastle City Council (İngiltere), Murcia (İspanya), Tallin (Estonya), Palermo Belediyesi (İtalya), Barcelona (İspanya), Eindhoven Teknoloji Üniversitesi (Hollanda), Katalonya Politik, Üniversitesi (Barcelona)

BAŞLAMA TARİHİ: 2015

PROJE SÜRESİ: 36 AY

PROJENİN 2015-2018 – 36 AYLIK PROJE DETAYLARI:https://uym.ibb.gov.tr/kurumsal/kutuphane/r4e-avrupa-birligi-projesi