Raylı Sistemler İçin Rejeneratif Enerji Geri Kazanım Sistemi Tasarımı Ve…