Raylı Sistemler İçin Rejeneratif Enerji Geri Kazanım Sistemi Tasarımı Ve Prototip Evirici Üretimi (Regekas)

AMAÇ: Kurulacak altyapıyla kaynakların verimli kullanımının sağlanması amaçlanmıştır.

HEDEFLER: Proje kapsamında geliştirilen frenleme enerjisinin geri kazanımı sistemi, sistemin tüm hatlara montajı tamamlandığında aracın harcadığı enerjinin %10 oranında azaltılmasının sağlanması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İstanbul Ulaşım A.Ş.

BAŞLAMA TARİHİ: 2014

PROJE SÜRESİ: 12 Ay