RAYGIS-İstanbul’da CBS Tabanlı Raylı Sistem Hatları Yönetim Sisteminin Kurulması

AMAÇ: İstanbul’da İşletmede olan, mevcut uygulama projesi devam eden ve etüd aşamasındaki tüm raylı sistem güzergâhındaki yatay ve düşey yapılaşma ve yapım risklerine karşı korumak ve yönetmektir.

HEDEFLER: İstanbul’un yüksek katma değerli teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesini hedeflemektedir.

PAYDAŞ : Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2015

PROJE SÜRESİ: 12 Ay