RAPTOR

AMAÇ: Projenin temel amacı, Kentsel Hareketlilik kapsamında belirlenen sorunlara yönelik çalışmalar sürdüren girişimcilere destek sağlanması amaçlanmaktadır.

HEDEFLER: Kentsel Hareketlilik alanında çözüm üreten girişimcilerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

PAYDAŞ : Trafik Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2022

PROJE SÜRESİ: 9Ay