Proje Kontrol Komisyon Toplantısı Düzenlendi.

10.06.2021

İBB İç Denetim Birim Başkanlığının ilgili raporu uyarınca AB İlişkileri Müdürlüğü koordinatörlüğünde; birimlerce hazırlanacak projelerin belirli standartlarda olup olmadığını inceleyecek bir komisyon oluşturulması talimatı verilmiştir. Bu bağlamda ilgili Müdürlük bünyesinde “Proje Kontrol Komisyonu” oluşturulmuştur. Hibe programlarında proje reddine sebep olan olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve standart uygulamaların sağlanması için taslak bir kontrol listesi anılan komisyon tarafından hazırlanmıştır.