Prepared Projesi

AMAÇ :   Avrupa ve Dünya’daki kentsel kamu hizmet sektörünü bir araya getirmek ve iklim değişimi etkilerine karşı su – atık su sistemlerini hazırlamaktır.

HEDEFLER: Mevcut çözümleri, yenilikçi uyarlanabilir fikirleri demonstrasyon alanları kanalıyla paylaşılması; bu sayede, şehirlerin kısa ve uzun vadede iklim değişikliği etkilerine hazır hale getirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

PAYDAŞ :  İSKİ Genel Müdürlüğü , 11 AB üyesi, 3 AB üyesi olmayan ülkeden toplam 34 ortak (şehir su ve atık su yönetim birimleri ile üniversite-araştırma kurumları) yer almaktadır.

BAŞLAMA TARİHİ: 2010

PROJE SÜRESİ: 48 ay

WEB SİTESİ:    www.prepared-fp7.eu