Pop-Machina Projesi

AMAÇ:Üretici yaklaşımın ve işbirlikçi üretimin Avrupa Birliği döngüsel ekonomisi için gücünün ve potansiyelinin gösterilmesi.

HEDEFLER:Proje atıklardan elde edilecek geri dönüşüm ile döngüsel ekonomiye katkı sağlamak bunu yaparken de vatandaş odaklı çalışmalara yapmayı hedefliyor.

PAYDAŞ :Atık Yönetimi Müdürlüğü,Muhtarlıklar Müdürlüğü,AB İlişkileri Müdürlüğü, İSTAÇ A.Ş,Koç Üniversitesi ve Planet Turkey

BAŞLAMA TARİHİ: 2019

PROJE SÜRESİ: 48 Ay