Panorama İstanbul

AMAÇ: Hizmetlerin bilgi teknolojileri tabanlı üretilmesini sağlayarak toplam kalite yönetimine katkıda bulunarak İstanbul’un küresel rekabet edebilirliğini arttırmaktır.

HEDEFLER: Dijital görüntüleme ve lazer tarama teknikleri kullanılarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı anaarter, meydan ve kavşakların 3 boyutlu panoramik ölçülebilir harita ve görüntülerini çıkartmak, kente ilişkin işleyen mevcut sistemin daha güvenilir izlenebilmesi, ölçümlenebilmesi, iyileştirilmesi, stratejik kararların verilebilmesi, güncelliğin sağlanması gibi çalışmaları panoramik 3 boyutlu harita ve görüntü verileri üzerinden yapmak, planlama ve problem çözüm süreçlerini kısaltarak hizmet kalitesini arttırmak, maliyetleri azaltmak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Makine İkmal Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay