Outsmart Projesi

AMAÇ: Kamu servislerinin daha akıllı ve daha verimli hale getirilmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Çeşitli hizmet ve kaynakların kentsel alanlarda oluşturulmasının kolaylaştırılması; Katı atık, gaz, elektrik, su, hava kalitesi gibi konularda yazılımların geliştirilmesini sağlamaktır.

PAYDAŞ : İSKİ Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, France TELECOM (Frans)Telefonica (İsp), Alcatel-Lucent (İta), Ericsson (İsp), EII (İta), Atos (İsp), Coronis (Fra), Worldsensing (İsp), CEA LETI (Fra), University of Luxembourg (Lük), Alexandra Institute (Dan), AMPLEX (Dan), Aarhus VAND (Dan), University of Surrey (İng), AMEY (İng), Ferrovial (İsp), Create (İta), Azienda (İta), Dolomiti (İta), BSAN (İsp), Universidad de Cantabria (İsp), EMCANTA (İsp), Municipality of Santander (İsp), EON (İsp), TTI Notre (İsp), Fraunhofer (Dan), BSR (Dan)

BAŞLAMA TARİHİ: 2011

PROJE SÜRESİ: 24 Ay