Osmanlı Dönemi Süreli Yayınlarının Sayısallaştırılması

AMAÇ: Projede, İ.B.B. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı koleksiyonlarında bulunan basılı ve yazılı tarihi süreli yayınlardan oluşan arşivin (1828-1928 tarihleri arasındaki Osmanlıca gazete ve dergiler), kültürel mirasın korunması kapsamında nitelendirilmesi, düzenlenmesi ve erişime sunulması amaçlanmıştır.

HEDEFLER: Proje kapsamında sayısal görüntülerin, meta data verilerinin http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/   ataturkkitapligi/index.php adresi üzerinden ilim ve araştırma dünyasının hizmetine sunulması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2014

PROJE SÜRESİ: 12 Ay