Osiris Projesi

AMAÇ: Kentsel raylı sistemlerde enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenmesi için optimal stratejilerin geliştirilmesini sağlamaktır.

HEDEFLER: Enerji yönetimi veri tabanı oluşturulması, Raylı sistemlerde altyapı, istasyonlar ve araçlarda enerjinin etkin kullanımının sağlanması, %10 enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İstanbul Ulaşım A.Ş., UNIFE The European Rail Industry (Belçika), İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Şili, Avusturya ve İngiltere

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 36 Ay